2010 - MAKALELER


Arkadaşına gönder

Print almak için

Yazı boyutunu büyütmek için     


Mübârek zamanları, fırsat...
11/14/2010

Mübârek geceler ve günler, İslâm dîninin kıymet verdiği gece ve günlerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere, günlere kıymet vermiş ve bu zamanlarda yapılacak olan duâları, tövbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapması, duâ ve tövbe etmeleri için böyle zamanları sebep kılmıştır.

Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namâzı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamândır. Yalnız, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir.

İslâmiyyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübârek gün yoktur. Doğum günü ve mübârek geceler, hicrî sene ile kutlanır. Tövbe sûresinin 37. âyetinde meâlen; (Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi on ikidir. Bunlardan dördü, harâm olan aylardır. Bu dört ayın harâm olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrâhîm ve İsmâîl aleyhimesselâmdan beri bilinmektedir.] Bu dört ayda, kendinize zulüm etmeyin!) buyuruldu.

Harâm olan dört ay, Receb, Zilka’de, Zilhicce ve Muharrem ayları olduğunu Peygamber efendimiz bildirmiştir.

İslâmiyyetten önce Arablar, meselâ Muharremde harb etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya korlar, sonraki ayın ismini, Muharrem ayına takarlardı. Böylece, harâm ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu. Âyet-i kerîme ile, ayların yerlerinin değiştirilmesi yasak edildi.

Kur’ân-ı kerîmde bildirilen ve dinde kullanılan Arabî ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Hicrî kamerî yılbaşı, hicrî şemsî ve mîlâdî yıl başılarından on gün önce gelmektedir. Bundan dolayı Müslümânların mübârek günleri veyâ geceleri, şemsî senelere nazaran her yıl on gün önce gelmektedir.

Müslümânların mübârek günleri, güneş aylarına göre değil, hicrî kamerî aylara göre yapılır. Dînimiz böyle emretmektedir. Yılın mübârek günü demek, Arabî ayın belli günü demektir. Haftanın belli günü demek değildir. Meselâ Aşûre günü demek, Muharrem ayının onuncu günü demektir. Bu, her sene haftanın aynı günü olmaz. Başka günler olur. Evet haftanın günleri içinde de mubârek olanları vardır. Meselâ pazartesi günü, hep hayırlı vak’aların bu günde olması bakımından kıymetli bir gündür. Zil-hicce ve Muharrem aylarının ilk on geceleri, her Cuma ve Pazartesi geceleri de mubârek gecelerdendir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tövbe, ret olmaz. Fıtır bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şa’bânın onbeşinci, Berât gecesi ve Arefe gecesi.)

(Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zil-hiccenin ilk on gününde yapılanları dahâ çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Gecelerinde kılınan namâz, Kadir gecesinde kılınan namâz gibidir. Bu günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz!)

(Bir Müslümân, Terviye günü oruç tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.)

(Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.)

(Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur.)

(Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günâhları affolur. Biri, geçmiş senenin, diğeri, gelecek senenin günâhıdır.)

(Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günâhları affolur ve her duâsı kabûl olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

Netice olarak, mübârek günleri ve geceleri ihyâ etmeli, yani kazâ namâzları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümânları sevindirmeli, bunların sevâplarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere ve günlere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. İmâm-ı Nevevî hazretleri; “Gecenin oniki kısmından bir kısmını ki bir sâat kadar, ihyâ etmek, bütün geceyi ihyâ etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir” buyurmuştur. Hakâyık-ı manzûme kitabında da; “Fıkıh kitâplarında sâat demek, bir miktâr zamân demektir” denmektedir.
 
Güncelleme Tarihi
5 Ağustos 2021 Perşembe
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
Ziyaretçi Sayısı
Ana sayfam yap     Sık kullanılanlara ekle